Kategori: LAGU DAERAH
Elemen Budaya: Musik dan Lagu
Provinsi: Sulawesi Selatan
Asal Daerah: KABUPATEN SELAYAR

Rambang Pulo

L          : Nalamatepa inakke aringku             

              Lingka mange ri anjayya                 

              Ampa mukua  2X                             

              Mallang tojengki anngai                  

             Terjemahan : Jikala aku mati adikku

                                    Berjalan menuju ke nirwana

                                    Baru engkau puas

Bukti cintaku padamu

P          : Mallang tojengki angngai daengku  

              Laburu ri sinna mata                                   

              Se’rena jua  se’rena jua daengku     

              Kaca’ra’deki mbokoi                                   

 Terjemahan : Bukti cintaku padamu kakakku

Tidak akan berpaling

Hanya satu

Karena engkau tidak setia

L          : I nakke nakuaikang aringku              

              Garring tongki nasa’genna            

              Gelea minang  2X aringku     2X

              Ambokoi sinna mata                

           

             Terjemahan : Asal engkau tahu perasaanku

Sampai kapanpun

                                     Saya tidakakan  pernah adikku

Berpaling ke lain hati

P          :  Kappakonjomi pauta daengku        

               Tutuki parallehai                             

               Laanda rie’  2X daengku     2X       

               Sesse’ lalang ribattui                       

              Terjemahan : Karena begitulah perkataan kita

Marilah kita saling menjaga

Supaya tidak ada kakakku

Penyesalan dikemudian hari

L          : Akomu bata-batai aringku                 

              Ampa maimmi kupau                       

              Sirikku jua  2X aringku     2X             

              Kupammariang ri lino                     

             Terjemahan : Jangan engkau ragu adikku

                                    Kalau sudah saya katakan

Harga diriku saja adikku

Keberada di dunia ini

P          : Barang ribauna jua daengku                         

              Nappakonjoi pauta                                       

              Ri boko sallo  2X daengku    2X                  

              Ri maraeng pangngitunta                            

            Terjemahan : Mungkin karena baru bertemu

Engkau berkata demikian

Dikemudian hari kakakku

Berpaling ke pada yang lain

L          : So’dina sungke-sungkeang aringku            

               Kusungkeangko nyahaku                              

               Lamujanjangi 2X aringku    2X                   

               Pamallang pagaliaku                                  

             Terjemahan : Seandainya bisa dibuka adikku

Kubukakanlah nyawaku

Akan kamu lihat adikku

Mau tidaknya aku

P           : Kappakonjomi pauta daengku                    

               A’ra’na jo’jo’ atita              

               Pauki se’re  2X daengku      2X                   

               Laripassama turuki             

                       

             Terjemahan : Karena itu yang engkau katakan

                                    Yang ada di hatimu

                                    Tetapkan satu kata

Agar kita bersatu

L          : Jammengki surangki jammeng aringku        

               Se’re kuburu ri julu                                     

                Pandang sikere’  2X aringku       2X          

                Ruayyaki lahondui                                     

               Terjemahan  : Ke akhirat kita bersama

                                      Di bawah pusara kita berdua

                                      Seiris pandang

                                      Wanginya kita bersama

P           : Kuta’langngerangki garring daengku        

               Inakke rammusu todo’                                

               Iditte mate  2X daengku       2X                   

               Inakke rate bulekang                                   

             Terjemahan : Dikala engkau menderita

                                    Aku ikut merasakannya

                                    Engkau yang meninggal

                                    Serasa aku berada diatas keranda

 

L          : Ampa maimmi kupau aringku                     

              Maimmu kusero kana                                   

              Kupattunraang 2X aringku     2X                 

              Amme’leng simata jarung                            

             Terjemahan : Apa yang sudah kukatakan

                                    Tidak akan kuulangi lagi

 Ku bersumpah           

Pantang berpaling kepada yang lain             

P          : Teteng jarreppi japputa daengku                 

               Ampa maimmu ripau                                  

               Rikatutui 2X daengku            2X                              

               Atorang kabakkakanta                                

             Terjemahan : Pegang teguh kakakku

                                    Apa yang sudah kau katakan

                                    Jagalah

                                    Adat kebiasaan

 

 

 

 

 

Sallo Bangngi

L          : Manna sungguki ri lino andile’                            

              Mingka geleki ssambajang

  Mingka geleki ssambajang andile’  

              Panra’ linota  2X                                          2X

              Ya sijauh malam, sapu pala aheratta

            Terjemahan  : Walaupun kita bahagia di dunia

                                      Tetapi kita tidak sembahyang

                                       Tetapi kita tidak sembahyang adik

                                       Rusaklah kehidupan dunia kita

                                       Di akhirat kau menderita

P          : Manna tinroki ri koi daelle’ 

              Lasinari lampu gasing

              Lasinari lampu gasing  siana’

              U’rangi tongi 2X                                              2X

              Ya si jauh malam  ana’ kukang kamasenni

Terjemahan:   Walaupun kita tidur di atas ranjang mewah kakak

                                      Diterangi lampu berderang

                                     Disinari lampu minyak saudara

                                     Ingatlah juga 2X

                                     Anak yatim piatu kasihan

L          : Bulaeng kampong to sunggu andile’          

                Intangi  rikajannangi                      

                Intangi rikajannangi andile’                       

                Manna salaka 2X                                       

                Ya sijauh malam, kampongku kukalannasang

                Terjemahan : Walau hidup di negeri orang

                                       Yang membuat kita senang

                                       Yang mebuat kita senang adik

                                       Tidak akan kulupakan    

Baca juga:  Seddi Juta Tellu Ratu

                                       Tanah kelahirannku   

P           : Sukku’ deremu lampaku daelle’                  

               Ri kampong pammariangku                        

               Ri kampong pammariangku siana’             

   Naku u’rangi 2X                                              2X

               Ya sijauh malam, tantangi je’ne matangku             

               Terjemahan : Begitu jauh aku merantau

                                      Dari tanah kelahiranku

                                      Dari tanah kelahiranku saudara

                                     Saat kuteringat

                                      Meneteslah air mataku

 

L          :  Nakupuli- puli naung andile’                        

   Kampongku ri Tana Doang                          

   Kampongku ri tana doang andile’              

           Ili’ atengku 2X                                             

   Ya sijauh malam, ancuru assi lalangku      

               Terjemahan :  Di kala ku teringat

                           Kampungku di Tanah Doang

                           Kampungku di Tanah Doang

                           Hancur hatiku 2X

  Tersayat-sayat sembilu

P          : Ampa kupaku intung daelle’                        

               Bijangku pammanakangku                         

               Bijangku pammanakangku siana’               

  So’dina kulle 4X                                           

  Ya sijauh malam, kuri’baki tana doing        

 Terjemahan : Kalau saya rindu

                        Keluargaku

                        Keluargaku saudara

                        Seandainya bisa

                        Aku akan terbang ke Tana Doang

 

L          : kaladerei lampamu andile’                          

  Ri kampong tau tosunggu                              

  Ri kampong tau tosunggu andile’                

  U’rangi tongi 2X                                          

  Ya sijauh malam, kampongku kukamallangang  

   U’rangi tongi 2X                                                 

   Ya sijauh malam, kampongku manna kamase    

              Terjemahan : Karena engkau akan pergi jauh

                         Di kampung orang yang senang

                         Di kampung orang yang senang adikku

                         Ingatlah juga 2X

                         Kampung halamanku biar kasihan

                         Ingatlah juga

                         Kampungku walau kasian

P          : Uru lampa ri sapongku daelle’                    

               Nalapasanga indokku                                 

               Nalapasanga indokku siana’                       

               Tolongko tuna 2X                                 2X   

               Ya sijauh malam, tolongko kaasi-asi           

             Terjemahan : Di saat akumeninggalkan rumah

                                    Ibuku berpesan kepadaku

                                    Ibuku berpesan saudara

                                    Bersikap ramah

                                    Bersikap rendah hati

L            : Rie’ pasang kupabattu andile’                   

                Inrung lakupuli-puli                                   

                Inrung lakupuli-puli andile’                       

                Tutuki bede’ 2X                                                          2X

                Ya sijauh malam, annyombalang bara’ karring    

             Terjemahan : Ada pesan yang hendak kusampaikan

                                    Amanah yang harus dilaksanakan

                                    Amanah yang harus dilaksanakan adik

                                    Bersikap hati-hatilah

                                    Mengarungi kerasnya arus   kehidupan

P          : Ati-atiki nyombalang daelle’            

   Ri lopi sanna linggarang                             

   Ri lopi sanna’ linggarang               

   Karie’ intu 2X                                                         

   Ya sijauh malam, bombang tallu lanallangang      

  Terjemahan : Hati-hatilah mengarungi kehidupan

                        Yang penuh dengan cobaan

                         Yang penuh dengan cobaan

                        Akan engkau temukan

                        Sesuatu yang sangat berbahaya

L          : Manna itana’ lopinta andile’                                   

              Tutuki ngalle oloang                                    

              Tutuki ngalle oloang andile’                        

              Karie’ sahi 2X                                              

              Ya sijauh malam, gele tantu padomana       

             Terjemahan : Dalam kehidupan

                                    Berpikirlah dalam bertindak

                                    Berpikirlah dalam bertindak

                                    Karena segala sesuatu

                                    Ya sijauh malam, belum pasti arahnya

P          : Erangi ri ati sannang daelle’                                     

              Ri nyaha gele tarosa                                                

              Ri nyaha gele tarosa siana’                          

              Larie’ battu 2X                                            

              Ya sijau malam,anu nukohasayya               

             Terjemahan : Tenangkan hati

                                    Berpikirlah yang jernih

                                    Berpikirlah yang jernih saudara

                                    Akan datang

                                    Si jauh malam, suatu kebahagiaan

L          : Maeki bulo sipappa’ andile                          

              Maeki munte sibatu                                      

              Maeki munte sibatu siana’                           

              Assamaturu’ 2X                                           

              Ya sijau malam, anggeokang kabajikang    

            Terjemahan : Marilah kita bersatu adik

                                    Marilah kita bersama

                                    Marilah kita bersama saudara

                                    Bersatu padu

                                    Ya sijauh malam, menuju kebahagiaan

P          : Passituru’-turu’ inni daelle’             

              Singai sila’birinni                                         

              Singai sila’birinni siana’                              

              Sukku’ baji’na 2X                                        

              Ya sijau malam, laripassamaturuki              

            Terjemahan :   Rukun dalam kebersamaan

                                    Saling menghargai

                                    Saling menghargai saudara

                                    Alangkah indahnya

Si jauh malam,jika kita jaga

Mando – Mando

L          : Era tabekkang riolo ari’

              Ri a’rakang la’biritta,

              Ngera tabekkang riolo ria’rakang la’biritta

  Kalamange tongkangn         

 Tapadongko kamaseba         

  Latakellaimu kelong ari’      

  Bulaeng ria’rakamba                       

  Barang narie’                                   

  kelong natakarannuang       

Terjemahan : Izinkanlah kami terlebih dahulu

                        Di depan anda semua

                                    izinkanlah kami terlebih dahulu di depan anda semua

                        Mempersembahkan

                        Persembahan sederhana

                        Kami mepersembahkan lagu

                        Di hadapan hadirin

                        Jikalau ada

                        Lagu yang menyenangkan

 

Baca juga:  SURILANG JOT-NJOTAN

 

P          : Ngura gele latabali daeng               

              Naporo kelong tanjuang                  

               Namanna Kelong                              

   Ngura gele latabali                         

               Naporo kelong tanjuang                 

               Namanna kelong                             

   Passitulung ngaseng jua                 

Terjemahan : Kenapa kami tidak akan membalasnya

                        Padahal hanya sebuah lagu

                        Walaupun hanya lagu

                        Kenapa kami tidak akan membalasnya

                        Padahal hanya sebuah lagu

                        Walaupun hanya lagu

                        Jika itu dapat membantu

L          :  Rannukang na surang rannu ari’   

               Kalabalimu kelomba                       

               Bisanna bali                                    

   Rannukang na surang rannu                      

               Kalabalimu kelomba                       

   Bisanna bali nalabali pa’risi’ku      

 

Terjemahan : Kami senang dan bahagia adikku

                        Karena lagu kami sudah dibalas

                        Mudah-mudahan

                        Kami senang dan bahagia

                                    Karena lagu kami sudah dibalas

                        Mudah-mudahan bisa terobati kesedihanku

P          :  Kambe gelekang siratang daeng    

               Latabali pa’risitta                            

               Kakambe tuna                                 

               Kambe gelekang siratang latabali  

Terjemahan : Kami tidak pantas

                        Mengobati kesedihanmu

                        Karena kami orang tak mampu

                                    Karena kami orang tak mampu

                                    Engkau orang berada

L          : Ruppa kinni para tuna ari’              

              Para tukaasi-asi                               

  Bajikang mamo                                

 Ruppa kinni para tuna,  para tukaasi-asi

Bajikang mamo ripa’se’re kamaseta

 

Terjemahan : Kita pun sama

                        Sama-sama orang tak mampu

                        Semoga saja

                        Kita pun sama, sama-sama orang tak mampu

                        Semoga saja kita disatukan

P          : Gele lakulle lasse’re daeng                          

              Tunata na kamaseba kaditte rie’                  

              Gele lakulle lase’re tunata na kamaseba     

   Kaditte rie’ pangngainta ri maraeng          

Terjemahan : Tidak akan mungkin bersatu kakak

                        Diriku dan dirimu

                                    Tidak akan mungkin bersatu diriku dan dirimu

                        Karena ada yang lain di hatimu

L          : Mannanjo kupa’harangang ari’                  

               Kupattunra siba’lalo                                               

               Nalarie’na                                       

              Mannanjo kupa’harangang kupattunra siba’lalo

  Nalarie’na pangngaingku ri maraeng         

Terjemahan : Walaupun kuharamkan adik

                      Widak akan mungkin

                      Akan adanya

                                  Walaupun kuharamkan, tidak akan mungkin

                     Akan adanya yang lain di hatiku

P          : Lakkulle juakang tappa’ daeng                    

  Pauta maing lalonni                                     

  Se’rena jua                                                   

  Lakkulle juakang tappa pauta maing lalonni

  Se’rena jua ka biasaki mbokoi                     

 Terjemahan : Kami akan bisa percaya

                        Apa yang engkau telah katakan

                        Cuma satu

                        Kami akan bias percaya, apa yang engkau telah katakan

                        Cuma satu karena kamu tidak setia

L          : Kontu intang kungaimmu ari’                      

  Jamarru’ kula’biri’mu                                 

  Kontu bulaeng                                              

            Kontu intang kungaimmu,  jamarru’ kula’biri’mu  

  Kontu bulaeng kunanromu ri pa’mai’         

Terjemahan : Kau begitu kudambakan

                        Kau kupuja-puja

                        Kau permata

                        Kau permata kusimpan dalam hati

P          : Untu’ja ringai sabung daeng                                   

  Rilebangang minynya’-minynya’                 

  Mole rasanna                                                           

        Untu’ja ringai sabung rilebangang minynya’-minynya’

  Mole rasanna mole tommo pangngainta     

 Terjemahan : Ku tak mau dicintai

                        Sebatas cinta sesaat

                        Habis manis

Ku tak mau dicintai sebatas cinta sesaat

Habis manis sepah dibuang

L          : Nalarinakkeko kapang ari’              

  Mukua lere’ la’boko                         

  Numaing tide’                                  

  Nalarinakkeko kapang mukua lere’ la’boko  

              Numaing tide’sangali kaupa untu’               

            Terjemahan : Jika kau bersamaku

                                    Aku takkan berpaling

                                    Itu pun

                        Jika kau bersamaku, aku takkan berpaling

                                    iIupun bila kau yang menginginkan

 

P          : Narinakkeki la’birang daeng                         

  Lalapelakki ammatta naikeraku                   

  Narinakkeki la’birang lalapelakki ammatta   

  Narikeraku                                       

  Lala’bonting jaki bede’                    

Terjemahan : Jika kau bersamaku

                        Ibumu tidak merestui

                        Jika kau bersamku, ibumu tidak merestui

                        Yang kutahu

                        Kau telah dijodohkan

L          : Inakke nakuaikang ari’                    

  Naritumpa’ pangngaingku   

  Konjoma nakke                                

  Inakke nakuaikang naritumpa’ pangngaingku

  Konjoma nakke soleng mange ri anjayya    

 Terjemahan : Keinginanku sudah bulat

                        Aku tetap pada pendirianku

                        Biarlah

                        Keinginanku sudah bulat, aku tetap pada pendirianku

                        Biarlah akan kubawa sampai mati

 

P          : Iyapa kukua mallang daeng                         

  Kukua laburu’ ngai narialleang                   

  Iyapa kukua mallang kukua laburu’ ngai    

  Narialleang nyahaku rila’limbanna             

 Terjemahan : Aku tak akan bangga

                        Jikalau kau setia

                        Di saat kau mampu

                        Menghibur kesedihanku

L          : Soba-soba mako mate ari’                           

Baca juga:  Turi-turi Putih

  Soleng mange ri anjayya nakualleang         

  Soba-soba mako mate soleng mange ri anjayya

  Nakualleang nyahamu rila’limbanna            

  Terjemahan : Andaikan kau yang merasakan

                          Sedih yang kuderita

                          Andaikan kau yang merasakan sedih yang kuderita

                          Akan kuambil kesedihanmu yang mendalam

P          : Maing kalema lamate daeng                        

  Lingka mange ri anjayya                             

   Natide’ kale                                                 

  Maing kalema lamate lingka mange ri anjayya

  Natide’ kale tulatindoro bokoku                    

Terjemahan : Saya sudah merasakan

Kesedihan yang sangat mendalam

Tetapi tidak ada satu pun

                        Saya pernah merasakan kesedihan yang sangat mendalam

Tetapi tidak ada satupun yang bias menghiburku

 

 

Aduhai

L          : Aduhai iduhai                     

    Ammakku kau langai 2X    

                Sarroko lakamaseang        

                Kunjungko untu’                

               Nala pattujo-tujoi                

             Terjemahan  : Aduhai iduhai

Ibuku menyukaimu

Dia sangat menyayangimu

Terserah kamu

Dia begitu memujamu

P          : Aduhai iduhai                      

  Injo tongi kaiditte                 

              Naribalimo kelonta 2X         

              Erokki pole                           

              Ribali sinna matanta                        

             Terjemahan : Aduhai iduhai

Itupun karena kau

Kika diturutu keinginanmu

Kau akan meminta

Keinginan yang lain

L          : Aduhai iduhai                      

  Ritallammu nakuselang 2X  

              Manyukko nakulangei 2X     

              Rampeko bonto                    

              Ampa mualleang sambe       

             Terjemahan : Aduhai iduhai

                                    Di saat kau menderita aku ada

Di saat kau bersedih aku menghiburmu

Setelah kau bahagia

Engkau berpaling kepada yang lain

P          : Aduhai aduhai 2X                            

              Silakaku tanang tanang 2X              

               Gintang ri bambanna allo 2X         

               Lattimbo baji’ 2X                            

               Lattimbo baji’ daeng                       

              Nalasere’i katimbang                       

            Terjemahan : Sduhai iduhai

                                    sia-sia pengorbananku

Cinta yang kutanam   

Di saat bersemi kembali

Di saat bersemi kembali  kakak         

Dirampas oleh orang lain      

L          : Aduhai aduhai 2X                

             Iya monjo nakukana 2X        

             Sare nulatide’ inni                 

             Iya mutajang                         

            Iya mutajang ari’                   

            Iyamo roloang ngalle             

            Terjemahan : Aduhai iduhai

                                    Itulah yang kukatakan

                                    Kau begitu percaya

Dia yang kau tunggu

Dia yang kau tunggu adik

Ternyata dia yang tidak setia

 

P          : Aduhai aduhai 2X                

              Le’na larikura mamo 2X      

              Kamaing dallekku todong    

              Laku gagai                           

  Laku gagai daengku             

  Namaing sarengku tongi      

Terjemahan: Aduhai iduhai

                        Apa mau dikata

                        Karena itu sudah nasibku

Mau diapa

Mau diapa kakakku

                        Semua sudah terjadi

L          : Aduhai aduhai 2X                            

              Apa lamupangarrangang 2X                       

              Lamupa’je’ne’ mataang                   

              Kalamuuppa                                    

              Kalamuuppa ari’                              

              Lere’ mucita- citayya                       

            Terjemahan : Aduhai iduhai

Tidak perlu bersedih

Bercucuran air mata

Akan kau temui

Akan kau temui adik

kebahagiaan yang lain

P          : Aduhai aduhai 2X                

              Gelei tamba-tambaang 2X   

              Gelei sussu’-sussukang        

              Nari tambai                          

              Maing lamateba mamo

            Terjemahan : Aduhai iduhai

Bukan perkara mudah

Bukan hal yang biasa

Saya tidak mampu lagi

Merasakan rasa sakitku

L          : Aduhai-aduhai 2X                

              Nakke geleja biasa 2X          

              Ambokoi nyaha baji’            

              Kunjung sarengku                

              Kunjung sarengku ari’         

              Nakke kuparikalengku          

            Terjemahan : Aduhai iduhai

Saya belum pernah merasakan

Menyakiti hati orang

Mungkin nasibku

Mungkin nasibku adik

Kukembalikan pada diriku

P          :  Aduhai aduhai 2X                           

              Mole-mole mukupau 2X                               

              Ampa nakke ri dallekang                             

              Ampa nakke ri dallekang daeng                   

              Naranja nakke tallasa kale-kalengku            

              Terjemahan : Aduhai iduhai

                                    Sudah sering kukatakan

Jika aku yang merasakan

Jika aku yang merasakan kakak

Sudah biasa hidup sendirian

L          : Aduhai-aduhai 2X                

              Pa’mai’ andamu pinra 2X   

              Nyaha gelemu gesarang      

              Lamanna gele          

              Lamanna gele  ari’               

              Ngu’rangi konjomu naung   

 

             Terjemahan : Aduhai iduhai

                                    Perasaan jangan berubah

Tetap pada pendirian

Walaupun tidak

Walaupun tidak adikku

Mengingat biarkan saja

P          : Aduhai aduhai 2X                            

              Langu’rangija biasa 2X                   

              Mangka lompo pa’risikku 2X           

              Dinging- dingingku daeng               

              Keremo laku paempo

            Terjemahan : Aduhai iduhai

                                    Aku akan tetap ingat

                                    Tetapi begitu dalam kesedihanku

                                    Perasaanku

                                    Sudah tidak ada

L          : Aduhai aduhai                                 

              Kau tonja ari’ sala                           

 mange tajang rammang bella                       

             Bosi laturung                                     

             Mange mutalo-taloi                           

            Terjemahan : Aduhai-aduhai

Kau yang tidak mendengar

Mengharap sesuatu yang tidak pasti  

Sudah ada di depan mata

                                   Engkau tidak meraihnya                     

 

           

             

 

 

 

 

             

             

 

 

Source: budaya-indonesia.org