Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi yang biasa disingkat NTB ini memiliki 10 Kabupaten/Kota.

Di daerah Bima ada pembagian alat musik yakni:

  • Golongan ufi yaitu sebuah alat musik tiup.
  • Golongan bo – e yaitu alat musik pukul dengan tangan misalnya rebana.
  • Golongan Ko – bi adalah alat musik petik misalnya gambo ( gambus).
  • Golongan toke, yaitu alat musik yang dipukul dengan alat pemukul, misalnya genda (gendang)
  • Golongan ndiri, yaitu alat musik gesek misalnya biola mbojo ( biola Bima).
Baca juga:  Angklung Paglak Banyuwangi - Alat Musik Tradisional dari Jawa Timur

Salah satu alat musik tradisional di daerah Bima Dompu-Nusa Tenggara Barat yaitu ‘Silu’

Silu adalah salah satu jenis alat musik dari daerah Bima Dompu. Silu termasuk jenis alat musik aerofon tipe hobo, karena silu memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu terdiri atas 4 lidah. Di daerah Bima, silu termasuk golongan alat musik ufi yaitu alat musik tiup.

Baca juga:  Cungklik

Bahan untuk membuat silu adalah kayu sawo, perak dan daun lontar. Pada silu tidak terdapat ornamen – ornamen, warnanya adalah warna asli. Bahanya, kecuali wata silu dibuat mengkilat dengan cat. Unsur musikal (suara) rupanya lebih dipentingkan daripada unsur visual estetik.

Baca juga:  Demung Jawa Tengah

Sumber :

https://semuatentangprovinsi.blogspot.co.id/2016/06/alat-musik-tradisional-provinsi-nusa-tenggara-barat.html