Kategori: Kaligrafi Aksara Jawa
Elemen Budaya: Motif Kain
Provinsi: DI Jogjakarta
Asal Daerah: Jawa

Aksara Jawa dalam motif kain Kaos Kaligrafijawa gambar Bung Tomo bertuliskan “Rawe-rawe rantas malang-malang putung”.

Kaos Kaligrafi aksara jawa peribahasa gambar pahlawan

 

Salam Aksara Jawa

http://kaligrafijawa.com

Kaligrafijawa OLShop

 

Source: budaya-indonesia.org